Sertai Kami di Facebook

Please Wait 300 Seconds...!!!

x
Home » , » Download Mp3 : Ayat-ayat Suci Al-Quran

Download Mp3 : Ayat-ayat Suci Al-Quran


Dari surah Al-i-Imran, ayat 7 :

Dia lah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat “Muhkamaat” (yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat “Mutasyaabihaat” (yang samar-samar, tidak terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbulah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing) - adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu ugama, berkata:” Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami” Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.

001. Surah Al-Fatihah
002. Surah Al-Baqara
003. Surah Al-I'Imran
004. Surah An-Nisaa
005. Surah Al-Maidah
006. Surah Al-An'am
007. Surah Al-A'raf
008. Surah Al-Anfal
009. Surah At-Tauba
010. Surah Yunus
011. Surah Hud
012. Surah Yusuf
013. Surah Ar-Ra'd
014. Surah Ibrahim
015. Surah Al-Hijr
016. Surah An-Nahl
017. Surah Israel
018. Surah Al-Kahf
019. Surah Maryam
020. Surah Ta-ha
021. Surah Al-Anbiyaa
022. Surah Al-Hajj
023. Surah Al-Muminun
024. Surah An-Nur
025. Surah Al-Furqan
026. Surah Ash-Shu'araa
027. Surah An-Naml
028. Surah Al-Qasas
029. Surah Al-Ankabut
030. Surah Ar-Rum
031. Surah Luqman
032. Surah As-Sajda
033. Surah Al-Ahzab
034. Surah Saba
035. Surah Fatir
036. Surah Ya-Sin
037. Surah As-Saffat
038. Surah Sad
039. Surah Az-Zumar
040. Surah Al-Mu'min
041. Surah Ha-Mim
042. Surah Ash-Shura
043. Surah Az-Zukhruf
044. Surah Ad-Dukhan
045. Surah Al-Jathiya
046. Surah Al-Ahqaf
047. Surah Muhammad
048. Surah Al-Fath
049. Surah Al-Hujurat
050. Surah Qaf
051. Surah Az-Zariyat
052. Surah At-Tur
053. Surah An-Najm
054. Surah Al-Qamar
055. Surah Ar-Rahman
056. Surah Al-Waqi'a
057. Surah Al-Hadid
058. Surah Al-Mujadila
059. Surah Al-Hashr
060. Surah Al-Mumtahana
061. Surah As-Saff
062. Surah Al-Jumu'a
063. Surah Al-Munafiqun
064. Surah At-Tagabun
065. Surah At-Talaq
066. Surah At-Tahrim
067. Surah Al-Mulk
068. Surah Al-Qalam
069. Surah Al-Haqqa
070. Surah Al-Ma'arij

071. Surah Nuh
072. Surah Al-Jinn
073. Surah Al-Muzzammil
074. Surah Al-Muddathth
075. Surah Al-Qiyamat
076. Surah Ad-Dahr
077. Surah Al-Mursalat
078. Surah An-Nabaa
079. Surah An-Nazi'at
080. Surah Abasa
081. Surah At-Takwir
082. Surah Al-Infitar
083. Surah Al-Mutaffife
084. Surah Al-Inshiqaq
085. Surah Al-Buruj
086. Surah At-Tariq
087. Surah Al-A'la
088. Surah Al-Gashiya
089. Surah Al-Fajr
090. Surah Al-Balad
091. Surah Ash-Shams
092. Surah Al-Lail
093. Surah Adh-Dhuha
094. Surah Al-Sharh
095. Surah At-Tin
096. Surah Al-Alaq
097. Surah Al-Qadr
098. Surah Al-Baiyina
099. Surah Al-Zalzalah
100. Surah Al-Adiyat
101. Surah Al-Qari'a
102. Surah At-Takathur
103. Surah Al-Asr
104. Surah Al-Humaza
105. Surah Al-Fil
106. Surah Quraish
107. Surah Al-Ma'un
108. Surah Al-Kauthar
109. Surah Al-Kafirun
110. Surah An-Nasr
111. Surah Al-Lahab
112. Surah Al-Ikhlas
113. Surah Al-Falaq
114. Surah Al-Nas

1 comment: